Research & Development investments aids. 2016

Aids: To carry out measures which can promote the investment of foreign capital companies with high innovative component. Maximum quantity subventionable on projects: Industrial research – 80% Experimental development – 60% Object: Project of R&D (Research and Development) Beneficiaries: – Companies with foreign capital greater than or equal 10%. The company had to be constitute in…

Ayudas a la internacionalización 2016

Convocadas AXUDAS para a INTERNACIONALIZACIÓN de empresas galegas Subvencións para mercados exteriores, dirixidas ás empresas galegas  para a proxección e posicionamento das empresas nos mercados internacionais. Axudas:  Subvencións a fondo perdido –          75% dos conceptos subvencionables. –          72.000 euros máximo Conceptos susceptibles de apoio: –          Difusión: Máximo gasto 6.500 euros Campañas de publicidade no estranxeiro…