Taller formativo Cámara Comercio Compostela. Cómo adaptar as empresas ao RGPD

Taller formativo. Cómo adaptar as empresas á nova normativa en materia de protección de datos. O vindeiro 25 de maio tódalas empresas, independentemente da súa facturación e do número de traballadores, deben ter adoptado as medidas técnicas e organizativas necesarias para cumprir co Regulamento Europeo de Protección de Datos -REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO…