Ayudas internacionalización de empresas

Axudas:  –         Subvención a fondo perdido. –         75% dos conceptos susceptibles de apoio (80% en contratación determinado persoal). Proxectos subvencionables: a) Establecemento de filiais ou oficinas de promoción en destino. b) Actuacións de promoción. c) Plataformas de internacionalización en orixe: accións conxuntas para estudo de mercado, busca de clientes, publicidade … d) Licitacións en destino. e)…

Ayudas a la Internacionalización de Empresas

Convocadas AYUDAS para la implantación en el extranjero de PYMES españolas, dentro del Plan ICEX CONSOLIDA, plan que está dirigido a apoyar los proyectos de consolidación en mercados exteriores.  Ayudas:   –          Hasta 50.000 euros por beneficiarios, o 65.000 euros  si se presentan varios proyectos. –          50% de los conceptos susceptibles de apoyo. Conceptos susceptibles…