Privacidade, LOPD, RGPD e cookies

– Asesoramiento legal na elaboración da política de privacidade e cookies.
– Cumprimento da normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
Adecuación RGPD (Regulamento europeo protección de datos)
– Defensa xurídica dos derechos á protección de datos de carácter persoal e da propia imaxe: persecución xurídica das infracción
– Defensa e seguimento da reputación online da identidade dixital (dereito ao esquecimento).