Novas tecnoloxías e internet

TIC, tecnoloxías da información e da comunicación ou en inglés IT, Information technology.

Asesoramento xurídico especializado en tódalas cuestiónss legais do teu proxecto TIC: apps, web, ecommerce, plataforma tecnolóxica, xogo online, telecomunicacións: operadores, sms, voz, servicios valor engadido…

– Auditoría legal: Encadre legal do proxecto. Cumprimento da normativa en materia de telecomunicacións e de servizos da sociedad da información (LSSICE, Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico).

– Apoio no deseño da estructura do proxecto.
– Elaboración de textos legais.
– Negociación e elaboración de contratos.
– Licencias administrativas en telecomunicacións.