Financiamento

Búsqueda, asesoramento e tramitación no financiamento de proxectos empresariais:

• Subvencións públicas.
• Subvencións a fondo perdido.
• Préstamos participativos.
• Bonificación de intereses.
• Rondas de financiamento.