Dereito TIC

Asesoramento legal en novas tecnoloxías e internet, privacidade, proxectos tic, telecomunicacións, comercio electrónico, LOPD, RGPD, cookies, propiedade intelectual e industrial.

Concepción global.

Aporta valor ao teu negocio, convirte unha obriga legal nunha inversión que era ingresos.